झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय सामुदायिक परिचालक आवश्यक

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको दियो परियोजनाको लागी १ जना सामुदायिक परिचालक आवश्यक परेकोले  तपशिल बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरु द्वारा दरखास्त आव्हानको

Read more

झुवानी सामुदायिक पुस्तकायल सि.सि. क्यमाराको निगरानीमा

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयमा सि.सि. क्यामारा निगरानीमा आएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाको वडा स्तरीय बजेटको सहयोगमा सि.सि.क्यमरा जडान गरिएको छ ।

Read more