प्रविधिक ज्ञान सेवा कार्यक्रमको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

रिड नेपाल र प्रक्टिकल एक्सनको सहयोगमा विभिन्न सामुदायिक पुस्तकालयमा सञ्चालित प्रविधिक ज्ञान सेवा कार्यक्रमको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Read more

धान खेति सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संचालित प्राविधिक ज्ञान सेवा कार्यक्रम अन्तरगर्त एक दिने धान खेती

Read more