अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

आज मिति २०७४ मंसिर ६  गते  झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्रक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संचालीत कार्यक्रम प्राविधिक ज्ञान सेवा

Read more

धान खेति सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संचालित प्राविधिक ज्ञान सेवा कार्यक्रम अन्तरगर्त एक दिने धान खेती

Read more