झुवानीमा विपत व्यवस्थापन सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजना, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बछौली उपशाखाको प्राविधिक सहयोगमा तथा रिड नेपाल र प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा विपद व्यवस्थापन

Read more

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

आज मिति २०७४ मंसिर ६  गते  झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्रक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संचालीत कार्यक्रम प्राविधिक ज्ञान सेवा

Read more