अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

आज मिति २०७४ मंसिर ६  गते  झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्रक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संचालीत कार्यक्रम प्राविधिक ज्ञान सेवा

Read more

फोकस ग्रुप डिस्कसन कार्यक्रम सम्पन्न

मिति २०७४ भाद्र १४ गतेका दिन झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजना रिड नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रािधिक ज्ञान

Read more

वालवालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम सम्पन्न

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयमा वालवालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम सम्पन्न भएको छ । वालवालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ तालिम सञ्चालन

Read more

धान खेति सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संचालित प्राविधिक ज्ञान सेवा कार्यक्रम अन्तरगर्त एक दिने धान खेती

Read more