झुवानी सामुदायिक पुस्तकायल सि.सि. क्यमाराको निगरानीमा

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयमा सि.सि. क्यामारा निगरानीमा आएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाको वडा स्तरीय बजेटको सहयोगमा सि.सि.क्यमरा जडान गरिएको छ ।

Read more