फोकस ग्रुप डिस्कसन कार्यक्रम सम्पन्न

मिति २०७४ भाद्र १४ गतेका दिन झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजना रिड नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रािधिक ज्ञान

Read more

तरकारी खेती सम्बन्धी फोकस ग्रुप डिस्कसन

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र रिड नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा संञ्चालित प्राविधिक ज्ञान सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत एक फोकस ग्रुप  डिस्कसन

Read more