झुवानीमा दुई दिने निशुल्क दन्त शिविर शुरु ।

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजनामा तथा नेदरल्याण्ड ओरल हेल्थ सोसाईटिको प्रविधिक सहयोगमा २ दिने निशुल्क दत्न शिविर शुरु भएको छ ।
पुस्तकालयको आसपासका क्षेत्रहरुको व्यक्तिहरुको माग अनुसार दन्त शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।
यस दन्त शिविर मा नेदरल्याण्ड ओरल हेल्थ सोसाईटीका १३ जना वरिष्ठ दन्त विशेषज्ञहरुले सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ । दन्त शिविरमा दातको जाँच , किरा लागेको दाँत उखाल्ले, दात सफागर्ने नाया दात हाल्ले तथा दात सग सम्वन्धित अन्य सेवाहरु प्रदान गरिएको छ ।