निशुल्क दुई दिने दन्त शिविर सम्बन्धित सुचना ।

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजना र नेदरल्याण्ड ओरल हेल्थ सोसाईटीको प्रविधिक सहयोगमा झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको प्राङ्गणमा मिति २०७४ चैत्र २ र ३ गते हुने निः शुल्क दन्त शिविर हुने भएकोले दन्त रोग सँग सम्वन्धित सवैमा जानकारीको लागी यो सचना प्रकाशित गरिएको छ ।